Susunan Pengurus Cabang

Ikatan Bidan Indonesia (ibi)
Kabupaten Bondowoso

Masa Bakti 2018 - 2023

PENGURUS HARIAN

 

Ketua

:

Suhartin, SST., M.MKes

 

Sekretaris

:

Eni Kusrini, S.Tr.Keb

 

Wakil Ketua I

:

Titik Suhartini, SST.

 

Wakil Ketua II

:

Ani Farmadiani, SST., M.MKes

 

Bendahara

:

Tjatur Kartikaninngsih, SST.

 

 

 

 

BIDANG-BIDANG

 

Tata Usaha dan Rumah Tangga

:

Ni Nyoman Sri Astutik, SST.

 

 

Humas dan Advokasi

:

Sri Hartini, S.Tr.Keb

 

   

 

Organisasi

:

Rubiah, S.Tr.Keb

 

Hukum

:

Mesiyah, S.Tr.Keb

 

Penelitian dan Pengembangan

:

Fany Yanuarti, SST., M.Keb. 

 

 

 

 

 

Pendidikan

:

Ninik Sri Lestari, SST.

 

Pelatihan

:

Agustin Ika Wulandari, SST.

 

Pelayanan

:

Huzaimah, SST.

 

 

 

 

 

Administrasi Keuangan

:

Onik Sugiartiningsih, SST.

 

Fund Rising

:

Endang Puji wahyuni, SST.

 

 

 

 

Majelis Pertimbangan Organisasi 

:

Sri Srihartiningsih

 

 

 

 

Majelis Pertimbangan Etik Bidan

:

Sri Mulyati, A,Md.Keb.

 

 

 

Tim Teknis

:

Dwi Rima Hartini, SST.